Bếp điện

Bếp điện Malloca DZ - 5803

Bếp điện Malloca DZ - 5803

Liên hệ

Bếp điện Malloca DZ - 5803 Bếp điện là sản phẩm được thiết kế vì lợi ích của người sử dụng. Chúng tôi luôn sẵn sàng gửi tới quý khách một dịch vụ hoàn chỉnh từ tư...

Bếp điện GIOVANI G-22E

Bếp điện GIOVANI G-22E

Liên hệ

Bếp điện GIOVANI G-22E Bếp từ là sản phẩm được thiết kế vì lợi ích của người sử dụng. Chúng tôi luôn sẵn sàng gửi tới quý khách một dịch vụ hoàn chỉnh từ tư vấn, thiết...

Bếp điện Malloca DZ - 7354

Bếp điện Malloca DZ - 7354

Liên hệ

-    Bếp kính Vitroceramic viền inox 4 điện -    Hệ thống điều khiển cảm ứng -    Chức năng hẹn giờ -    Chức năng khoá ngăn ngừa trẻ em -    Công suất bếp điện (lớn) 2200W -    Công suất bếp điện...

Bếp điện Malloca DZ - 7372

Bếp điện Malloca DZ - 7372

Liên hệ

-    Bếp kính Vitroceramic viền inox 2 điện -    Hệ thống điều khiển cảm ứng -    Chức năng hẹn giờ -    Chức năng khoá ngăn ngừa trẻ em -    Công suất bếp điện (lớn) 2200W -    Công suất bếp điện...

Bếp điện Malloca MH 02R

Bếp điện Malloca MH 02R

Liên hệ

- Bếp kính âm 2 điện - Hệ thống điều khiển cảm ứng - Chức năng hẹn giờ - Chức năng khoá ngăn ngừa trẻ em - Công suất bếp điện (lớn) 800/1900W - Công suất bếp điện (nhỏ) 1800W -...

Bếp điện Malloca MH 03R

Bếp điện Malloca MH 03R

Liên hệ

- Bếp kính âm 3 điện, Spain - Hệ thống điều khiển cảm ứng  - Chức năng hẹn giờ  - Chức năng khoá ngăn ngừa trẻ em  - Công suất 1200W + 1900/800W + 2300W - Kích thước bếp: W600...

Bếp Điện Malloca MH 04R

Bếp Điện Malloca MH 04R

Liên hệ

- Bếp kính âm 4 điện, Spain Copreci  - Hệ thống điều khiển cảm ứng  - Chức năng hẹn giờ  - Chức năng khoá ngăn ngừa trẻ em  - Công suất: 1200W + 2300W + 1800W + 1900/800W - Kích...