Giường Inox bệnh nhân thiết kế thông minh

Giường inox bệnh nhân có nâng đầu

Liên hệ đặt kích thước và thiết kế

Hotline: 0904 627 195 - 0904 756 123