Tủ bán cháo dinh dưỡng có nên mua hàng thanh lý

Với mức giá rẻ hơn tầm 1-2 triệu so với hàng mới, rất nhiều người đã suy nghĩ đến việc sử dụng những mẫu tủ bán cháo dinh dưỡng hàng thanh lý.