Tum hút mùi

Hệ thống tum hút mùi gia công và sản xuất tại Inox Trung Thành đã lắp đặt tại nhà khách hàng hoàn chỉnh.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đặt hàng

Liên hệ: 0904 627 195 / 0904 756 123